Cơn khát khủng khiếp

Cơn khát khủng khiếp

Tác giả : Charles Fishman ; Nguyễn Nguyên Hy dịch. NXB : Tri thức Sách năm : 2022

Thông qua các câu chuyện giúp chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ và cư xử với nước, mối quan hệ với nước, những cách thức mới để bảo vệ nước và tiết kiệm nước

978-604-340-319-0

Cơn khát khủng khiếp : Cuộc sống bí mật và tương lai đầy sóng gió của nước / Charles Fishman ; Nguyễn Nguyên Hy dịch. - H. : Tri thức, 2022. - 510 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tri thức mới)

020 # # a 978-604-340-319-0
      c 245000đ
      d 500b
041 1 # a vie
      h eng
100 1 # a Fishman, Charles
245 1 0 a Cơn khát khủng khiếp
      b Cuộc sống bí mật và tương lai đầy sóng gió của nước
      c Charles Fishman ; Nguyễn Nguyên Hy dịch
260 # # a H.
      b Tri thức
      c 2022
300 # # a 510 tr.
      c 24 cm
490 0 # a Tủ sách Tri thức mới
500 # # a Tên sách tiếng Anh: The big thirst : The secret life and turbulent future of water
700 1 # a Nguyễn Nguyên Hy
      e dịch
920 # # a Fishman, Charles