Du lịch, du khảo trên Nam Kỳ tuần báo

Du lịch, du khảo trên Nam Kỳ tuần báo

Tác giả : Vương Quý Lê, Khuông Việt, Nguyễn Thị Tố Lan... ; S.t., chú giải, giới thiệu: Võ Văn Thành, Trần Thành Trung NXB : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh Sách năm : 2022

Tập hợp các bài báo về du lịch, du khảo, phong tục của các tộc người các vùng miền, đặc điểm sinh hoạt văn hoá, phong tục tập quán, lối sống của đồng bào ít người

978-604-335-553-6

Du lịch, du khảo trên Nam Kỳ tuần báo / Vương Quý Lê, Khuông Việt, Nguyễn Thị Tố Lan... ; S.t., chú giải, giới thiệu: Võ Văn Thành, Trần Thành Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 263 tr. : ảnh ; 23 cm

020 # # a 978-604-335-553-6
      c 120000đ
      d 1000b
041 0 # a vie
245 0 0 a Du lịch, du khảo trên Nam Kỳ tuần báo
      c Vương Quý Lê, Khuông Việt, Nguyễn Thị Tố Lan... ; S.t., chú giải, giới thiệu: Võ Văn Thành, Trần Thành Trung
260 # # a Tp. Hồ Chí Minh
      b Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
      c 2022
300 # # a 263 tr.
      b ảnh
      c 23 cm
700 0 # a Trúc Hà
700 0 # a Thiếu Sơn
700 1 # a Võ Văn Thành
      e s.t., chú giải, giới thiệu
700 1 # a Trần Thành Trung
      e s.t., chú giải, giới thiệu
700 1 # a Nguyễn Thị Tố Lan
700 0 # a Khuông Việt
700 1 # a Vương Quý Lê