Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công bố

Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công bố

Tác giả : Phạm Hy Tùng. NXB : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh Sách năm : 2023

Gồm các bản dịch những bức thư viết tay bằng tiếng Pháp của hoàng hậu Nam Phương, bà Charles - mẹ nuôi cựu hoàng Đại Bảo, bà Agnès - chị ruột bà Nam Phương... gửi cho cựu hoàng Bảo Đại được sắp xếp liền mạch theo trình tự thời gian

978-604-377-641-6

Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công bố / Phạm Hy Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 280 tr. : ảnh ; 24 cm

020 # # a 978-604-377-641-6
      c 150000đ
      d 1500b
041 0 # a vie
100 1 # a Phạm Hy Tùng
245 1 0 a Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công bố
      c Phạm Hy Tùng
260 # # a Tp. Hồ Chí Minh
      b Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
      c 2023
300 # # a 280 tr.
      b ảnh
      c 24 cm
504 # # a Thư mục cuối chính văn
920 # # a Phạm Hy Tùng