Hội nghị tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

     Sáng ngày 26/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội ngh tổng kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc.

     Văn hóa đọc có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia và sự hình thành nên những công dân có trí tuệ, có khả năng sáng tạo, có đạo đức, lối sống lành mạnh. Ngày 15 tháng 3 năm 2017 Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”  đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 329/QĐ-TTg, với mục tiêu được xác định cụ thể là: “Xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.”

     Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là một trong những hoạt động triển khai Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cuộc thi đã trở thành sân chơi cho thanh niên, thiếu niên, học sinh giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, lan tỏa tri thức, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Hội nghị tổng kết được tổ chức nhằm phát huy kết quả đã được trong quá trình tổ chức, triển khai; đánh giá toàn diện, khách quan Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc giai đoạn 2019 - 2022, tổng kết những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả Đề án giai đoạn tiếp theo.

     Bà Kiều Thúy Nga - Vụ trưởng Vụ thư viện đề nghị: “đội ngũ làm công tác thư viện, cơ quan, đơn vị, thư viện quan tâm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai tổ chức Cuộc thi; Xác định ý nghĩa và tác động của Cuộc thi đối với cộng đồng, xã hội; chia sẻ, giới thiệu những mô hình, sáng kiến tổ chức Cuộc thi đạt hiệu quả; đề xuất kiến nghị đối với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để công tác tổ chức đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới”.

     Tại Hội nghị, Thư viện tỉnh Tiền Giang là một trong 20 đơn vị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc từ năm 2019 đến năm 2022.

Kim Vinh

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị