Lần đầu đi làm: Hướng dẫn bạn trẻ làm quen với môi trường công sở

Lần đầu đi làm: Hướng dẫn bạn trẻ làm quen với môi trường công sở

Tác giả : Aaron Mcdaniel ; Dịch: Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Thanh Thuỷ. NXB : Hồng Đức Sách năm : 2023

Hướng dẫn cho các bạn trẻ những kinh nghiệm cơ bản khi lần đầu đi làm: Làm quen với môi trường doanh nghiệp; kiểm soát cái tôi cá nhân; hãy kiên nhẫn; duy trì sự nhạy bén linh hoạt; thành công trong mọi vị trí; thành công của tập thể; rút ra bài học từ mỗi trải nghiệm...

978-604-398-511-5

Lần đầu đi làm: Hướng dẫn bạn trẻ làm quen với môi trường công sở = The young professional's guide to the working world / Aaron Mcdaniel ; Dịch: Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Thanh Thuỷ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 247 tr. ; 21 cm

020 # # a 978-604-398-511-5
      c 98000đ
      d 2000b
041 1 # a vie
100 1 # a Mcdaniel, Aaron
245 1 0 a Lần đầu đi làm: Hướng dẫn bạn trẻ làm quen với môi trường công sở
      b = The young professional's guide to the working world
      c Aaron Mcdaniel ; Dịch: Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Thanh Thuỷ
260 # # a H.
      b Hồng Đức
      c 2023
300 # # a 247 tr.
      c 21 cm
700 1 # a Nguyễn Quốc Dũng
      e dịch
700 1 # a Nguyễn Thanh Thuỷ
      e dịch
920 # # a Mcdaniel, Aaron