Thông báo mở cửa phục vụ Phòng Thiếu nhi dịp hè

                                   

       Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-TVT ngày 24/11/2022 về Hoạt động Thư viện tỉnh năm 2023 và “Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em”. Thư viện Tiền Giang mở cửa phục vụ Phòng Thiếu nhi từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 31/8/2023.

        Thời gian phục vụ: các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7 giờ – 11 giờ 30

  Chiều: 13 giờ 30 - 17 giờ

        Thư viện tỉnh Tiền Giang Trân Trọng Thông Báo !

 

 

 

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị